NECK Trial

logo NECK-trialDe Nederlandse Cervicale Kinematics (NECK) studie is een gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit van 3 chirurgische behandelmethodes van een nekhernia: het uitruimen van de tussenwervelschijf, met of zonder het inbrengen van een kooi, of met het plaatsen van een kunsttussenwervelschijf.

In dit onderzoek wordt gekeken naar de snelheid en mate van herstel, het functioneren in de dagelijkse praktijk en mogelijke slijtage van het aanliggende segment. Tevens wordt gekeken naar de kosten van de drie behandelmethoden, inclusief de indirecte uitgaven zoals ziekteverzuim en eventuele uitkering. Niet alleen de resultaten op de korte termijn worden geanalyseerd, ook die op lange termijn worden bekeken. Voor dit onderzoek zijn 750 deelnemers nodig, die 5 jaar worden gevolgd.

Binnen deze trial gelden diverse criteria. Er wordt samengewerkt met verschillende centra binnen Nederland.

In oktober 2014 is de inclusie voor dit onderzoek gesloten. De reeds geïncludeerde patiënten worden volgens protocol gevolgd.

Downloads - voor studieprotocol en patiënteninformatiefolder