Project logboek

DATUM

OMSCHRIJVING

24-04-2007

Toelichting eindrapportage bij SURF

29-03-2007

Endreview in Leiden

05-03-2007

Eindrapportage ingeleverd

Eindrapportage

12-12-2006

Overleg projectgroep Nijmegen

Notulen

Na afloop van het overleg werden op het ICT colloquium 2 presentaties verzorgd over MedischOnderwijs.nl

21-11-2006

Overleg projectgroep Leiden

Notulen
Docentinstructie Blackboard en MedischOnderwijs.nl
Plan deelname MedischOnderwijs.nl

10-10-2006

Overleg projectgroep Leiden

Notulen

30-08-2006

Overleg projectgroep Utrecht

Notulen
Eindverslag studenten evaluatie Medischonderwijs.nl

04-07-2006
t/m
09-07-2006

Slice of Life congres Lausanne

Abstract Projectmanagement Breakout
Flyer Medischonderwijs.nl

21-06-2006

Overleg projectgroep Nijmegen

Notulen
Mijn les is geklasseerd want (versie 27-6-2006)

17-05-2006

Overleg projectgroep Utrecht

Notulen

12-04-2006

Overleg projectgroep Rotterdam

Notulen

Na de vergadering een leuk uitje in Rotterdam om de goedkeuring van het Mid-Term Review te vieren.

03-03-2006

Overleg projectgroep Leiden

Notulen

16-02-2006

Mid-Term Review

Zelfevaluatie

14-02-2006

Klasseer sessie

Opfrissen van de werkwijze van klasseren van lessen met enkele projectmedewerkers.

20-01-2006

Overleg projectgroep Utrecht

Notulen

15-12-2005

Overleg projectgroep Nijmegen

Notulen

24-11-2005

Presentatie OCG-DMW

Presentatie over LRS.Net en het SCALE project

23-11-2005

Overleg projectgroep Rotterdam

Notulen

17-11-2005
     t/m
18-11-2005

NVMO congres Egmond aan Zee

Posterpresentatie over de klankbordgroep (Poster, Abstract)
Presentatie over MeSH als classificatie voor onderwijs

26-10-2005

Overleg projectgroep Leiden

Notulen

27-09-2005

Mijn classificatie is af want...

Hoe moet een les geklasseerd worden zodat iedereen op dezelfde manier klasseert.

Mijn les is geklasseerd want...

22-09-2005

Overleg projectgroep Utrecht

Demonstratie classification builder SCALE

Notulen

06-09-2005

Overleg projectgroep Nijmegen

Demonstratie tweede versie zoekmachine SCALE

Notulen

30-08-2005
      t/m
02-09-2005
 

AMEE Congres Amsterdam

Posterpresentatie over de classificatie binnen SCALE

Poster
Abstract

24-08-2005

Overleg projectgroep Rotterdam

Demonstratie eerste versie zoekmachine SCALE

Notulen

01-07-2005

Overleg projectgroep Leiden

Overleg over het functioneel ontwerp en de zoekmachine.

Notulen

21-06-2005

Overleg projectgroep Utrecht

Overleg over het functioneel ontwerp

Notulen

14-06-2005
      t/m
18-06-2005

Slice Of Life Congres Portland

Verslag + abstracts

08-06-2005

Overleg projectgroep Nijmegen

Overleg over het functioneel ontwerp van de zoekmachine

Notulen

26-05-2005

Klankbordgroep bijeenkomst Twente

Presentatie SCALE classificatie aan klankbordgroep en COO-werkgroep van de NVMO

25-05-2005

Deelname A-Select dag SURF

Verslag

19-05-2005

Overleg projectgroep Utrecht

Overleg over de functionele specificatie

Notulen

04-05-2005

Onderwijskundige classificaties Rotterdam

Discussie over onderwijskundige classificaties

Notulen

14-04-2005

Overleg projectgroep Rotterdam

Tijdens dit overleg is de eerste voortgangsrapportage besproken en de uitkomst van het deel-projectgroep overleg

Notulen

24-03-2005

Overleg deel-projectgroep Leiden

Discussie-sessie over de classificatie voor medische onderwerpen

10-03-2005

Overleg projectgroep Utrecht

Tijdens dit overleg zijn o.a. verschillende bestaande classificatiesystemen betoond en bediscussieerd.

Notulen

10-02-2005

Overleg projectgroep Nijmegen

De doelstelling van dit overleg was het verwerken van de suggesties uit de klankbord groep.

Notulen

26-01-2005

Klankbordgroep bijeenkomst Utrecht

De doelstelling van deze bijeenkomst was inventarisatie van de eisen en wensen aan een COO classificatie van betrokkenen bij COO van alle medische faculteiten:

Verslag bijeenkomst
Uitkomst enquete
Conclusies klanbordgroep enquete

12-01-2005

Kickoffmeeting bij SURF

De Kickoffmeeting stond in het teken van persoonlijke kennismaking tussen de projectpartners en SURF en kennisuitwisseling over de bestaande systemen die in het project ingebracht worden.

Agenda
Notulen
Presentatie Commissie Projectbewaking SURF

01-01-2005

Feestelijke start van het SCALE project

08-12-2004

Voorbereidend overleg Leiden

Notulen