Netwerktumorgroepen

Opzet

De Netwerktumorgroepen zijn gebaseerd op de indeling in tumorsoorten die de SONCOS hanteert.

Hoewel deze lijst tumoren nog veel uitgebreider is, is gekozen om te starten met zes netwerktumorgroepen:

  • Gynaecologische tumoren
  • Mammacarcinomen 
  • Longtumoren
  • Tumoren van de onderste tractus digestivus (lower GI)
  • Tumoren van de bovenste tractus digestivus (upper GI)
  • Urologische tumoren

In februari 2019 is gestart met twee nieuwe netwerktumorgroepen: voor Lever-, alvleesklier-, galweg- en galblaasoncologie (HPB) en Melanomen. 

In elke netwerktumorgroep neemt per partner een afvaardiging van zowel het poortspecialisme, de ondersteunende specialismen (radiologie en pathologie), als de oncologische specialismen (chirurgie, medische oncologie en radiotherapie) deel. Daar waar het poortspecialisme zelf de chirurgische ingrepen (bijv. gyn, uro) of chemotherapie (long) verricht, vindt logischerwijs geen vertegenwoordiging van de afdelingen chirurgie of oncologie plaats.