Recall onderzoek

Als vervolg op de BeSt en IMPROVED onderzoeken wordt momenteel gewerkt aan een vervolg onderzoek: het RECALL onderzoek.
Voor dit onderzoek zullen alle deelnemers aan de BeSt en IMPROVED onderzoeken worden gevraagd deel te nemen.

Meer informatie over dit onderzoek vindt u in het informatieboekje.