Expect Health studie

Optimaliseer je gezondheid!

Om de langdurige effecten van de farmacologische behandeling bij reumatoïde artritis te optimaliseren, is door prof. dr. Andrea Evers van de Universiteit Leiden in samenwerking met het prof. dr. Tom Huizinga en dr. Renée Allaart van het Leids Medisch Universitair Centrum (LUMC), het ‘Expect Health’ onderzoek opgezet. In het Expect Health onderzoek wordt gekeken of de effecten van een gezondheidstraining de huidige farmacologische behandeling van reumatoïde artritis kunnen versterken. De gezondheidstraining bestaat onder andere uit een alternatief doseringsschema waarbij de dosis van de wekelijkse medicatie kan wisselen. Nieuwe kennis op dit gebied kan leiden tot een uitbreiding van het behandelaanbod aan mensen met reumatoïde artritis.

In het Expect Health onderzoek worden patiënten geïncludeerd die in een vroeg stadium van reumatoïde artritis zitten. Deelnemers aan dit onderzoek zullen 16 maanden lang een behandeling ontvangen en gevolgd worden door het onderzoeksteam. Wanneer na 8 maanden een lage ziekteactiviteit wordt geconstateerd, zal de medicatie die deelnemers ontvangen worden afgebouwd.

Er kunnen op dit moment helaas geen nieuwe patiënten meer met de studie meedoen!