BeSt onderzoek

Het BeSt-onderzoek is door reumatologen opgezet om verschillende Behandel Strategieën voor reumatoïde artritis (RA) in een vroeg stadium (minder dan 2 jaar ziekteduur) met elkaar te vergelijken. Uit eerder onderzoek is gebleken dat agressieve en vroege behandeling van RA gunstiger resultaten opleveren dan conservatieve of afwachtende behandelingen. Een nieuw onderzoek was nodig om de BeSte behandeling van RA op een wetenschappelijke manier te achterhalen.

U leest meer over de opzet en resultaten van het BeSt-onderzoek in het informatieboekje. Momenteel wordt er gewerkt aan een vervolg op het BeSt-onderzoek, het RECALL onderzoek.