IMPROVED onderzoek

Het IMPROVED-onderzoek is door reumatologen opgezet als vervolg op het BeSt onderzoek met de bedoeling om reumatoïde artritis nog vroeger en strenger te behandelen. Het behandeldoel was remissie (geen meetbare ziekteactiviteit), en als dat bereikt werd zou ook geprobeerd worden om de medicijnen af te bouwen en te stoppen. Iedereen kreeg als eerste behandeling een combinatie van methotrexaat en prednison. Als dat niet leidt tot remissie, werd geloot tussen uitbreiding van de combinatie met nog 2 andere antireumamiddelen (sulfasalazine en Plaquenil) of omwisseling van de prednison naar adalimumab, een TNF blokkerend middel. Als de combinatie van methotrexaat, sulfasalazine, Plaquenil en prednison niet leidt tot remissie, wordt de combinatie gewisseld naar methotrexaat met adalimumab.

Aan het IMPROVED onderzoek hebben 610 patiënten uit 9 verschillende ziekenhuizen meegedaan. Het onderzoek werd in 2015 afgerond.

U leest meer over de opzet en resultaten van het IMPROVED-onderzoek in het informatieboekje. Momenteel wordt er gewerkt aan een vervolg op het IMPROVED-onderzoek, het RECALL onderzoek.