Therapeutisch strategisch onderzoek

Door klinisch wetenschappelijk onderzoek wordt getracht vast te stellen wat de beste aanpak (strategie) is in de behandeling van arthritis. Dit betreft vooral onderzoek naar de optimale timing van het gebruik van combinaties van middelen, waaronder de nieuwe zogenaamde biologicals. Daarbij is van belang dat bij iedere patient door aanpassing van de medicatie gestreefd wordt naar hetzelfde doel: optimale onderdrukking van de ontstekingsactiviteit van arthritis. Veel van dit onderzoek wordt verricht in samenwerking met reumatologen die werkzaam zijn in ziekenhuizen in het zuidwesten van Nederland, waarbij het LUMC het coördinerende centrum is.

Recente onderzoeksresultaten hebben aangetoond dat met vroege, intensieve behandeling, bij tot 20% van de patiënten met vroege reumatoïde artritis (1 op de 5) de ziekte tot rust kan worden gebracht, waarna de medicijnen kunnen worden afgebouwd. Bij deze patiënten treedt ook geen schade aan de gewrichten op. Deze resultaten leidden tot nieuwe inzichten in de behandelingsdoelen en behandelingsmogelijkheden voor patiënten met reumatoïde artritis. In de praktijk wordt bij alle patiënten met reumatoïde arthritis nu gestreefd naar een lage ziekteactiviteit of zelfs remissie (geen meetbare ziektactiviteit) en worden, als dat bereikt is, medicijnen vaker afgebouwd. Nader onderzoek richt zich erop om in een zo vroeg mogelijk stadium zo gericht mogelijk te starten met de behandeling, aangepast aan individuele kenmerken en gericht op het voorkomen van ontaarding naar een chronisch proces dat moeilijker te behandelen is en gepaard gaat met schade. Het uiteindelijke doel is afbouwen van de medicijnen en genezing van reumatoïde artritis.

Afgeronde onderzoeken: PROMPT, BeSt, IMPROVED

Lopende onderzoeken:

  • Expect Health. Er kunnen geen nieuwe patiënten meer aan dit onderzoek deelnemen.
  • IENIMINI.  U kunt zich niet aanmelden voor dit onderzoek, deelname gebeurt op uitnodiging.
  • RECALLU kunt zich niet aanmelden voor dit onderzoek, deelname gebeurt op uitnodiging.
  • I CEAU kunt zich niet aanmelden voor dit onderzoek, deelname gebeurt op uitnodiging.

Praktijk: Strategische behandeling gericht op bereiken van lage ziekteactiviteit is onderdeel van de vaste behandeling van reumatoïde artritis op onze polikliniek. Bij ieder polikliniekbezoek wordt de ziekteactiviteit gemeten (‘DAS’ disease activity score) en de medicijnen aangepast aan de hand van die score. Algemene regels: een DAS groter dan 2,4 geeft aan dat er nog ziekteactiviteit is en dat aanpassing van de medicijnen nodig kan zijn, een DAS kleiner dan 1,6 geeft aan dat er geen ziekteactiviteit is (‘remissie’), en dat er kan worden gedacht aan afbouwen van de medicijnen. Uw reumatoloog maakt met u een op uw situatie toegesneden plan.

Project management: Dr. C.F. Allaart