Maatschappelijk werk

De maatschappelijk werker kan helpen omgaan met de veranderingen in uw leven, die kunnen optreden als gevolg van een reumatische aandoening.  U kunt daarbij onder andere denken aan het maken van keuzes, leren omgaan met beperkingen, behoud van onafhankelijkheid.

De maatschappelijk werker levert daarnaast praktische steun en bemiddeling bij materiële problemen en bij het aanvragen van thuiszorg. De maatschappelijk werker kan u informeren over de wet- en regelgeving rond het verkrijgen van aanpassingen, hulpmiddelen of voorzieningen en arbeidsongeschiktheid.

Verwijzing en vergoeding

  • Als u onder behandeling bent op de afdeling Reumatologie van het LUMC (polikliniek, dagbehandeling of verpleegafdeling), kunt u door de reumatoloog of reumaverpleegkundige worden doorverwezen naar een maatschappelijk werker. De begeleiding van de maatschappelijk werker wordt in deze gevallen door de zorgverzekeraar vergoed.
  • Indien u opgenomen bent in een andere zorginstelling kunt u een beroep doen op het maatschappelijk werk van de betreffende instelling.
  • Daarnaast is het ook mogelijk een beroep te doen op het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) of MEE Zuid-Holland noord (voorheen SPD Zuid-Holland noord).  Zowel de hulpverlening van het AMW als van MEE zijn gratis en u kunt er zonder verwijsbrief terecht.