Ergotherapeut

De ergotherapeut helpt u om, ondanks uw reumatische aandoening, zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het dagelijks leven zoals thuis, op school of op het werk. De ergotherapeut bekijkt welke mogelijkheden er zijn om dagelijkse activiteiten zelfstandig of met minder klachten uit te voeren.  

De ergotherapeut

  • geeft preventieve adviezen om het ontstaan van klachten te voorkomen
  • leert om op een andere manier dagelijkse activiteiten uit te voeren
  • beoordeelt of een hulpmiddel, aanpassing of voorziening nodig is, leert u er mee omgaan en begeleidt het traject van aanschaf

Belangrijke aandachtspunten van ergotherapie in de behandeling van mensen met een reumatische aandoening zijn:

  • houdingsadviezen voor thuis en op het werk (tillen, zitten, staan en liggen)
  • adviezen met betrekking tot de inrichting van huis en werkplek 
  • adviezen om de gewrichten op een goede manier te belasten
  • energieverdeling (afwisselen van rust en activiteit)
  • gebruik van hulpmiddelen

Verwijzing

Voor ergotherapie is een verwijzing door een huisarts, reumatoloog of andere medisch specialist noodzakelijk.

Vergoeding

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van  de ziektekostenverzekeraar. Per kalenderjaar wordt tien uur ergotherapie vergoed. Echter, kan het zo zijn dat u toch de behandeling moet betalen in verband met het eigen risico.