Spoedopname

Als de huisarts of een andere verwijzer vermoedt dat er spoedopname noodzakelijk is, zal hij of zij via de polikliniek reumatologie contact opnemen met de reumatoloog van de Acute Dienst. De patiënt moet zich melden bij het centrum Spoed Eisende Hulp (SEH), waar het medische probleem in kaart wordt gebracht en een eventuele opname wordt voorbereid. Als vastgesteld wordt dat spoedopname noodzakelijk is, wordt een plaats gezocht op de verpleegafdeling Reumatologie C10-P of op de Acute Opname Afdeling C10-Q en wordt de behandeling daar in gang gezet.  

Buiten kantoortijden en in het weekend kan de huisarts of andere verwijzer overleggen met de dienstdoende reumatoloog via het centrale telefoonnummer van het LUMC (071 526 9111).

Soms wordt tijdens een gepland bezoek aan de polikliniek reumatologie vastgesteld dat een spoedopname noodzakelijk is. Afhankelijk van het medische probleem en het tijdstip van de dag kan de opname voorbereid worden vanaf de polikliniek, waarna de patiënt rechtstreeks naar de verpleegafdeling C10-P gaat, of is eerst beoordeling en voorbereiding van de opname nodig via het centrum Spoed Eisende Hulp (SEH). De reumatoloog die u wil opnemen kiest per geval de route die het meest efficiënt en snel is, om vertraging in de behandeling te voorkomen.