Verwijzing

Tijdens het poliklinische spreekuur beslist de reumatoloog, in samenspraak met u, of een opname op de verpleegafdeling Reumatologie gewenst is. De reumatoloog van de polikliniek meldt u aan bij de opnamecoördinator via het computer informatiesysteem van het LUMC met daarbij de reden van opname, aantal dagen waarbinnen opname plaats moet vinden en de verwachte opnameduur.