Verpleegafdeling

De verpleegafdeling Reumatologie is gevestigd op C8-P. Op C8-P worden behalve patiënten met reumatologische ziekten ook patiënten met oncologische of infectieziekten opgenomen. De zaalartsen zijn afgestudeerde artsen die bezig zijn met hun medische specialisatie. Zij worden, afhankelijk van de reden tot opname van de patiënten, gesuperviseerd door medisch specialisten op het gebied van de reumatologie, oncologie of infectieziekten. Zo nodig worden artsen van andere specialismen in consult gevraagd voor adviezen of medebehandeling.

Als uw reumatoloog besluit dat u moet worden opgenomen op de verpleegafdeling C8-P zal hij of zij dat met u bespreken, en u daarna aanmelden via het computersysteem van het LUMC. U krijgt thuis bericht van de verpleegkundige van de afdeling wanneer u voor opname wordt verwacht. Het is handig om alvast een koffertje klaar te zetten als uw reumatoloog vertelt dat u binnenkort opgenomen moet worden. Soms krijgt u bericht dat u nog dezelfde dag wordt verwacht.

Redenen voor opname zijn

  • patiënten die medische diagnostiek en behandeling nodig hebben die alleen tijdens een opname op een verpleegafdeling kan plaatsvinden

Voor multidisciplinaire behandeling op de verpleegafdeling komen in aanmerking:

  • patiënten die een gespecialiseerde revalidatie behoeven vanwege een reumatologische ziekte, omdat ze een (toenemende) beperking bij de uitvoering van activiteiten van het dagelijks leven hebben

Multidisciplinair wil zeggen dat verschillende zorgverleners aan uw behandeling meewerken. Deze zorgverleners zijn de reumatoloog, verpleegkundigen en verzorgende, fysiotherapeut of oefentherapeut, ergotherapeut en maatschappelijk werker.