Opname en verblijf

Kliniek reumatologie

Patiënten met een reumatische aandoening, die medische, verpleegkundige en aanvullende onderzoeken, behandeling of zorg nodig hebben, kunnen voor behandeling door hun reumatoloog worden verwezen voor opname. Wie ook ’s nachts in het ziekenhuis moet blijven wordt opgenomen op de verpleegafdeling Reumatologie op C8-P. In geval van spoedopname, of als op C8-P tijdelijk geen bed beschikbaar is, vindt opname plaats op de Acute Opname Afdeling (AOA).