Programma en planning

Het doel van de dagbehandeling is het bereiken van een voor u optimaal niveau van zelfstandig functioneren, zowel wat betreft de zelfverzorging, als de uitvoering van huishoudelijke activiteiten, werk, vervoer, vrijetijdsbesteding (zoals sport en bewegen) en relaties.

Tijdens de behandeling staan uw individuele doelen, die u samen met het behandelteam opstelt, centraal. Dat wil zeggen dat de behandeling gericht is op wat u wilt bereiken.

De dagbehandeling neemt meestal een deel van de dag in beslag (minimaal 3 uur). U dient er rekening mee te houden dat u op de behandeldagen niet beschikbaar bent voor uw reguliere dagbesteding zoals werk of andere activiteiten.

De eerste dag(en) bestaat(n) uit intake gesprekken met en onderzoeken door de verschillende disciplines van het team. Na de intake dag(en) wordt het behandelplan aan u voorgesteld en met u afgestemd.

Over het algemeen duurt de totale behandeling (inclusief intake gesprekken) ongeveer 4 weken en vindt 2 maal per week plaats. Afhankelijk van uw situatie zijn uitzonderingen in de behandelduur en frequentie mogelijk.

In principe plannen wij u in voor 2 dagen (dagdelen) per week. De planning wordt uiteraard zoveel mogelijk afgestemd op uw wensen.