Verwijsinformatie voor collega-reumatologen

Polikliniek
U kunt patienten voor een poliklinische second opinion verwijzen middels verwijsbrief per post of fax naar de polikliniek.


LUMC Polikliniek reumatologie – postzone B0-R 
Postbus 9600
2300 RC  LEIDEN
Faxnummer 071 – 526 5321

Voor overleg over verwijzingen zijn beschikbaar:
Acute dienst voor spoedbeoordeling 071-529 9409

Sectiehoofd polikliniek
Dr. D. van der Woude 071-526 6248 (telefoon)
071-529 9925 (pieper)

Poli-secretariaat voor afspraken maandag t/m vrijdag
van 9.00-12.00 en van 14.00 – 16.00 uur 071-526 3409
Alleen voor spoedafspraken 071-526 3408
Fax 071-526 5321

Trials
De afdeling reumatologie van het LUMC wil een vooraanstaande rol spelen in de vernieuwing van behandeling van patiënten met reumatische ziekten. Daarom bieden wij patiënten met diverse reumatische aandoeningen de mogelijkheid om mee te doen aan trials met nieuwe geneesmiddelen. Deze optie bestaat voor patiënten met vroege artritis, reumatoïde artritis, artrose, spondyloartritis, systemische lupus erythematodes (SLE) en sclerodermie. Na beoordeling op de polikliniek zal met de patiënt worden besproken of er op dit moment een trial voor zijn/haar aandoening beschikbaar is, en of hij/zij hieraan zou kunnen deelnemen.