Over ons

Op de afdeling Radiotherapie bestralen we patiënten met kanker. Naast de technische aspecten van bestraling, vraagt dit ook veel in de menselijke begeleiding, wat het vak zeer divers maakt. Patiënten worden uitgebreid begeleid, zowel voor, als tijdens en na de bestraling. Als radiotherapeut neem je deel aan de multidisciplinaire overleggen, waar de indicaties voor behandeling worden gesteld.

De afgelopen jaren zijn er op het gebied van techniek grote ontwikkelingen geweest, waardoor we nu een hogere dosis kunnen geven met minder schade aan het omliggende weefsel. Dit is onder andere bereikt door betere beeldvorming (PET-scan, MRI) voorafgaand aan de bestraling, introductie van nieuwe bestralingstechnieken (bijvoorbeeld door intensity modulated radiotherapy (IMRT) of stereotaxie) en aanpassing van de bestraling gedurende de bestralingsperiode (adaptieve radiotherapie).

De primaire doelstelling van de afdeling Radiotherapie is het leveren van optimale patiëntenzorg. Daarnaast wordt een wetenschappelijk leidende rol, nationaal en internationaal, nagestreefd met nadruk op de onderzoeksgebieden: endometriumcarcinoom, rectumcarcinomen, palliatieve zorg, protonen, kunstmatige intelligentie en kwaliteit van leven van kankerpatiënten.

Ook hebben we een samenwerking in de protonentherapie met het Holland Protonen Therapie Centrum (Holland PTC). Protonen hebben bijzondere fysische eigenschappen, waardoor de dosis heel precies op een bepaalde plek kan worden afgegeven. Deze eigenschap maakt het tegelijkertijd technisch heel uitdagend, beweging van de tumor door bijvoorbeeld de ademhaling kan betekenen dat niet de gehele tumor wordt bestraald. Samen met de collega’s uit Rotterdam en Delft werken we in het Holland Protonen Therapie Centrum aan oplossingen hiervoor.

De afdeling heeft 5 bestralingstoestellen plus twee op de locatie in het Reinier de Graaf ziekenhuis (RdG), brachytherapie en in samenwerking met HollandPTC protonenbestraling. Samen met een compleet palet aan mogelijkheden voor een optimale behandelkeuze. 

Hoogleraar Radiotherapie prof.dr. Coen Rasch stelt zich voor