Radiotherapie

Klinische studies Palliatieve zorg


OPTIMAL - cohort: Registratiestudie naar pijn en kwaliteit van leven bij patiënten met botuitzaaiingen in de armen of benen.