Radiotherapie

Klinische studies Palliatieve zorg


OPTIMAL-PORT: Studie naar de invloed van bestraling na een operatie voor botuitzaaiingen in armen of benen op pijn en kwaliteit van leven.
OPTIMAL - cohort: Registratiestudie naar pijn en kwaliteit van leven bij patiënten met botuitzaaiingen in de armen of benen.