Radiotherapie

Klinische studies Hematologische kanker


EORTC-Lymfomen: Internationale studie voor de ontwikkeling van kwaliteit van leven vragenlijsten voor patiënten met hematologische kanker.