Radiotherapie

Klinische studies Endeldarmkanker


OPPER-BT: Onderzoek naar preoperatieve inwendige bestraling voor endeldarmkanker in patiënten met een intermediair risico
TESAR: Onderzoek naar het sparen van de endeldarm door adjuvante chemoradiotherapie vergeleken met radicale chirurgie na lokale excisie voor beperkte endeldarmtumoren
STAR-Trec: Onderzoek naar het sparen van de endeldarm door lokale transanale excisie of een actief afwachtend beleid na preoperatieve (chemo)radiotherapie vergeleken met standaard chirurgie voor beperkte endeldarmtumoren