Radiotherapie

Klinische studies Borstkanker


Top-1: Behandeling op maat voor patiënten ouder dan 70 jaar: onderzoek naar het achterwege laten van radiotherapie bij oudere patiënten met laag risico borstkanker.
LORD: Onderzoek naar de gelijkwaardigheid van een actief afwachtend beleid vergeleken met de standaard behandeling bij patiënten met een laaggradig voorstadium van borstkanker