Radiotherapie

Klinische studies Borstkanker


Top-1: Behandeling op maat voor patiënten ouder dan 70 jaar: onderzoek naar het achterwege laten van radiotherapie bij oudere patiënten met laag risico borstkanker.
BRASA: Onderzoek om vast te stellen of een gepersonaliseerde keuzehulp patiënten (en artsen) helpt  bij het kiezen van een best passende behandeling voor de individuele patiënt
LORD: Onderzoek naar de gelijkwaardigheid van een actief afwachtend beleid vergeleken met de standaard behandeling bij patiënten met een laaggradig voorstadium van borstkanker