Radiotherapie

Klinische studie Hoofd-, Halskanker


COOPERATION: Onderzoek waarin twee verschillende bestralingsschema’s vergeleken worden bij patiënten met ongeneeslijke kanker in het hoofd-, halsgebied.