Voor studiepartners

Graag vragen wij uw belangstelling voor en medewerking aan het landelijk transfusiegeneeskundig onderzoek getiteld ‘Onderzoek naar antistofvorming door bloedtransfusies’.

 Het betreft een patiënt-controle onderzoek van het LUMC en Sanquin, waarin we willen kijken naar het belang van genetische en klinische risicofactoren bij de vorming van alloantistoffen na bloedtransfusies. We hopen niet alleen alle patiënten die tussen Jan 2008 en Dec 2011 in de 15 grootste ziekenhuizen in Nederland voor het eerst gediagnosticeerd worden met alloantistoffen te kunnen includeren, maar daarbij ook nog twee keer zoveel controle patiënten die geen antistoffen na transfusie hebben gevormd. Deze patiënten (en controles) kunnen worden geïdentificeerd uit de ziekenhuis informatie systemen via een door ons ontwikkelde zoekstrategie. De geselecteerde deelnemers wordt consent gevraagd waarna zowel reeds beschikbare gegevens in het ziekenhuis worden gecombineerd met antwoorden op een vragenlijst die aan de patiënten wordt toegezonden. Daarnaast wordt de deelnemers gevraagd om eenmalig 2 buisjes bloed af te staan. Dit bloed zal dienen voor uitgebreid serologisch en genetisch onderzoek.

 De organisatie en uitvoering van het onderzoek ligt nagenoeg geheel bij ons. Wij hebben zoals aangegeven al voor GLIMS omgevingen een geautomatiseerde zoekstrategie ontworpen die potentiële deelnemers eenvoudig kan identificeren. Natuurlijk zal hiervoor in ieder ziekenhuis enige medewerking van de dienst ICT/ automatisering onmisbaar zijn. Van de aldus geïdentificeerde patiënten en dus potentiële deelnemers willen we vervolgens via het ZIS in kaart brengen welke klinische / medicatie factoren aanwezig waren ten tijde van de belangrijkste transfusie(s). Behalve het invullen van een vragenlijst willen we de deelnemers ook uitnodigen voor een bloedafname. Deze afname kan natuurlijk gebeuren in de perifere centra maar ook zijn er mogelijkheden gecreëerd om deze bloedafname in het LUMC of op een aantal centrale prikpunten in het land te laten plaatsvinden door een Huisartsenlaboratorium prikdienst. In het LUMC is het protocol goedgekeurd door de medisch ethische commissie. Voor uitvoering in uw ziekenhuis (of naam van het ziekenhuis hierin pluggen) kunnen wij met minimale aanpassingen van het protocol de toestemmings procedure naar de lokale ethische commissie( voor de lokale uitvoerbaarheidverklaring) verzorgen. Natuurlijk moet eea in nauw contact gaan plaatsvinden met de locale onderzoeker.

 Het succes van het onderzoek is zoals al duidelijk moet zijn alleen verzekerd als de grootste transfunderende ziekenhuizen meedoen. We hopen dus op een positieve reactie van uw kant om in de voor dit onderzoek op te richten studiegroep te participeren. Bij interesse sturen we u graag het uitgebreide protocol. Mocht u ons een specifieke (andere) contactpersoon in uw ziekenhuis willen adviseren dan horen we dat natuurlijk ook graag.

De studie is goedgekeurd door de lokale Commissie Medisch- Ethisch op Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden