De studie R-FACT

Patiënten die blootgesteld worden aan rode bloedcellen bv. door transfusies,door transplantaties of door bloeduitwisseling met een baby tijdens zwangerschap kunnen antistoffen opwekken tegen alloantigenen op de "vreemde" rode bloedcellen (RBC). Een en ander kan gepaard gaan met ernstige klinische problemen zoals uitgestelde RBC baghemolytische reacties en de logistieke problemen om op tijd weer goed passende bloedtransfusies te vinden voor patiënten met nieuwe alloantilichamen. Het belang van het onderzoek is derhalve het identificeren van patiënten en klinische condities met een hoog  immunisatie risico. We doen dit door de associaties tussen immunisatie en zowel genetische als verworven (transfusie geassocieerde) factoren te zoeken.

Het vormen van antistoffen (alloimmunisatie) na een bloedtransfusie kan niet alleen directe gevolgen hebben voor de patiënt omdat het gegeven bloed hierdoor eerder afgebroken kan worden, ook is het later vinden van passende bloedtransfusies die deze patiënt niet kan afbreken hierdoor moeilijker.

Dit is de reden dat we de genetische en klinische factoren die het alloimmunisatie risico door een bloedtransfusie bepalen, in kaart willen brengen. Zo kunnen we hopelijk in de toekomst bepaalde patiënten al bij de eerste transfusie bloed geven waarop ze niet een afweerreactie kunnen maken. Het onderzoek waarin we dit gaan bestuderen is een samenwerking tussen Sanquin en de afdelingen Epidemiologie en Immunohematologie/ bloedtransfusie in het LUMC.

Het betreft een zogenaamd patiënt-controle onderzoek waarin gekeken wordt hoe patiënten die alloantistoffen gevormd hebben na een transfusie verschillen van patiënten die dit niet hebben gedaan. Hiervoor zijn echter grote aantallen patiënten nodig en we zouden graag alle patiënten vinden die tussen Jan 2005 en Dec 2009 in de 9 grootste ziekenhuizen in Nederland na een transfusie een eerste alloantistof hebben ontwikkeld. Voor een adequate vergelijking moet tevens bij voorkeur een twee keer zo grote groep controle patienten geincludeerd worden. Het vinden van deze patiënten kan geautomatiseerd gebeuren via de ziekenhuis informatie systemen. De zo geïdentificeerde patiënten (zowel geïmmuniseerde als controles) worden dan per brief gevraagd om met het onderzoek meetedoen. Van de deelnemers wordt gevraagd om een vragenlijst intevullen en om eenmalig bloed af staan.

De studie is goedgekeurd door de lokale Commissie Medisch- Ethisch op Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.