Onderzoeksteam

Dr. J.G. van der Bom (Anske)

Anske van der Bom is werkzaam als senior onderzoeker bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Haar onderzoek richt zich op het kwantificeren zowel gewenste als ongewenste effecten van bloedtransfusies en bloedproducten. De nadruk ligt daarbij op de interactie tussen donorgerelateerde en ontvangergerelateerde kenmerken.  

Dr. J.J. Zwaginga

Dr. J.J. Zwaginga is hematoloog en bloedtransfusie specialist. Hij is werkzaam bij de afdeling Onderzoek en Onderwijs van de Bloedbank Zuidwest van Sanquin – de nederlandse bloedvoorzieningsorganisatie. Tevens is hij adviseur van de Sanquin Diagnostiek afdeling in Amsterdam. Verder is hij sectiehoofd van het centrum voor stamceltherapie binnen de afdeling immunohematologie en bloedtransfusie in het LUMC te Leiden. 

Dr. H. Schonewille

Dr. H. Schonewille is senior wetenschapper binnen de afdeling Research and Development van de Sanquin bloedbank in Leiden. Zijn bijzondere belangstelling en expertise gaan uit naar rode bloedcel (RBC) alloimmunizatie. Hij heeft verschillende studies gedaan naar de epidemiologie van RBC antilichaam-vorming in diverse patiënt cohorten. Hij is de co-onderzoeker in diverse nog lopende multicenter studies naar de kosten-effectiviteit van preventieve antigeen-matching om RBC alloimmunizatie te voorkomen en naar genetische factoren die betrokken zouden kunnen zijn bij antilichaam-reacties. 

Prof. A. Brand

Prof. A. Brand is hematoloog en adviseur op het gebied van transfusie geneeskunde in het Leids Universitair Medisch Centrum. Ze werkt in de nationale bloedvoorzienings organisatie (Sanquin) als manager en hoofdonderzoeker van de divisie voor klinisch transfusie onderzoek in Leiden. 

S. Zalpuri

Saurabh Zalpuri is een wetenschappelijk onderzoeker binnen de afdeling Research and Development van de Sanquin Bloedbank, Leiden. Hij is PhD-student en zijn onderzoeksthema is rode bloed cel transfusies. Hij werkt in samenwerking met Sanquin en de afdeling Klinische Epidemiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum aan de coördinatie en uitvoering van de R-FACT study.