Signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij verpleeghuisbewoners

Signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij verpleeghuisbewoners: implementatie van de SigMa Set voor en met verzorging middels action research

In het verpleeghuis wordt palliatief-terminale zorg vaak pas laat ingezet omdat verzorgenden niet tijdig herkennen dat de situatie en behoeften veranderen. In het project wordt, door verzorgenden, onderzoekers, familie en patiënten samen, in 14 verpleeghuizen uit een reeks instrumenten (methodes, tools) zoals de ‘IKNL signaleringsset’ en de ‘surprise question’ gekozen en uitgeprobeerd voor het nauwkeuriger en eerder signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase.

‘(Participatory) action research’ integreert deze implementatie in de praktijk met kwalitatief onderzoek. Dit resulteert na 24 maanden in de ‘SigMa Set’ voor nationale implementatie: een gebruiksvriendelijke en valide handreiking voor keuze en gebruik van instrumenten voor signaleren en markeren van de palliatieve fase in het verpleeghuis met daarbij de instrumenten die in het project geprefereerd en goed toepasbaar bleken.