Oog hebben voor naasten

Oog hebben voor naasten; ontwikkeling en implementatie van een handreiking ‘Voor- en nazorg rondom het sterven van een geliefde’

Aandacht en zorg die gericht zijn op naasten rondom het sterven van een geliefde kan hen na het overlijden helpen bij een zo goed mogelijke rouwverwerking. Tot nu toe is de mate waarin voor- en nazorg gegeven wordt grotendeels afhankelijk van de alertheid, kennis en interesse van individuele zorgverleners. In dit project wordt in navolging van de KNMG handreiking ‘Tijdig spreken over het levenseinde’ in samenspraak met naasten en zorgverleners een handreiking ‘Voor- en nazorg rondom het sterven van een geliefde’ ontwikkeld, geëvalueerd en geïmplementeerd. 

De handreiking maakt generalistische zorgverleners bewust om gerichte aandacht te geven aan naasten. Tegelijk wordt een brochure voor naasten ontwikkeld die hen helpt passende voor- en nazorg te ontvangen.