In gesprek over leven en dood

Passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor niet-westerse migranten

Het aantal niet-westerse migranten dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Zij maken – deels ten gevolge van gebrek aan kennis - minder gebruik van bepaalde voorzieningen en ondersteuning, terwijl zij wel daaraan behoefte hebben. Hun opvattingen en onderliggende waarden, en daaruit voortvloeiende wensen over passende zorg in deze fase verschilt vaak van de dominante Nederlandse opvattingen. De verleende zorg sluit vaak niet aan bij hun betekenis van goede zorg en wensen in de laatste levensfase, tot onvrede bij zowel de niet-westerse migrantenpatiënt en familie als zorgverleners. Onderzoek in Nederland beperkte zich tot nu toe tot Turkse en Marokkaanse migranten.

Doelstelling

Passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor niet-westerse migranten met aandacht voor de diversiteit in beleving van deze fase op alle dimensies (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel). Versterken van de eigen regie van niet-westerse migranten in de palliatieve zorg .

Doelgroep

De zes grootste groepen niet-westerse migranten: van Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Creoolse, Antilliaanse en Chinese afkomst.