Projecten en quick wins

Propallia heeft diverse projecten, die o.a. met ZonMw financiering worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er in de regio quick wins gestimuleerd: laagdrempelige, eenvoudige acties of producten die op korte termijn kunnen helpen de zorg te verbeteren.

Verbeterpunt 1: Informatie en communicatie

Quick wins

Verbeterpunt 2: Verandering in rollen en relaties

Projecten

Quick wins

Verbeterpunt 3: Goede overdracht en samenwerking tussen hulpverleners

Quick wins

Speciale doelgroep: Ouderen

Projecten

Speciale doelgroep niet-westerse migranten

Projecten

Quick wins