Wie zijn wij?

Consortium Propallia is een samenwerking tussen de vier netwerken voor palliatieve zorg in de regio noordelijk Zuid-Holland (Den Haag, Delft, Gouda, Leiden en omstreken), het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Leids Universitair Medisch Centrum, het Integraal Kankercentrum Nederland, de Haagse Hogeschool, het ROC Mondriaan en het ID college.

Transmuraal Netwerk transnuralis  KNL lumc palliatievezorgnetwerk DeHaagsehogeschool stichting ROC mondriaan

Organisatie

De organisatie van het consortium bestaat uit: 

  • Een kernteam (het dagelijks bestuur)
  • Een stuurgroep met vertegenwoordigers van de samenwerkende partners
  • Een coördinatiegroep met leden uit het veld: de zorgpraktijk, het onderwijs en het onderzoek
  • Een patiënten- en naastenraad

Kernteam

Het kernteam wordt gevormd door Stefan Fiselier (voorzitter, directeur Transmuralis), Yvette van der Linden (plaatsvervangend voorzitter, hoofd Expertisecentrum Palliatieve Zorg), Marcella Tam (consortiumsecretaris), Jopke Kruyt (netwerk palliatieve zorg Delft-Westland-Oostland), Maaike Scheffer (netwerk palliatieve zorg Leiden en omstreken), Ineke Weverling (netwerk palliatieve zorg Midden-Holland), Sven Zeilstra (netwerk palliatieve zorg Haaglanden), Aad de Greef (patiënten- en naastenraad), Annemiek de Roode (patiënten- en naastenraad) en Anne Kors-Walraven (Fibula).