Wie zijn wij?

Consortium Propallia is een samenwerking tussen de vier netwerken voor palliatieve zorg in de regio noordelijk Zuid-Holland (Den Haag, Delft, Gouda, Leiden en omstreken), het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Leids Universitair Medisch Centrum, het Integraal Kankercentrum Nederland, de Haagse Hogeschool, het ROC Mondriaan en het ID college.

Transmuraal Netwerk transnuralis  KNL lumc palliatievezorgnetwerk DeHaagsehogeschool stichting ROC mondriaan

Organisatie

De organisatie van het consortium bestaat uit: 

  • Een kernteam (het dagelijks bestuur)
  • Een stuurgroep met vertegenwoordigers van de samenwerkende partners
  • Een coördinatiegroep met leden uit het veld: de zorgpraktijk, het onderwijs en het onderzoek
  • Een patiënten- en naastenraad

Kernteam

Het kernteam wordt gevormd door Stefan Fiselier (directeur Transmuralis), Yvette van der Linden (hoofd Expertisecentrum Palliatieve Zorg), Eveline van Drielen (Integraal Kankercentrum Nederland) en Marcella Tam (consortiumsecretaris).

Stefan Fiselier:

“Verbeter de zorg door samenwerking.”

Yvette van der Linden:

“Zorg op maat voor elke patiënt, waar die ook is in zijn of haar ziekteproces. Dat willen we bereiken door afstemming tussen zorgverleners in de eerste en tweede lijn. Dat vereist dat dokters anticiperend gaan werken en zich als teamspeler gedragen. Onderwijs is een belangrijke sleutel om de bewustwording en kennis en kunde over palliatieve zorg te verhogen. Het zou prachtig zijn als we allemaal proactieve en multidimensionale zorg, die voortkomt uit de wens van de patiënt, integreren in ons dagelijkse handelen.”

Eveline van Drielen: 

“Palliatieve zorg is bij uitstek ‘samenwerk-zorg’. Het vraagt veel afstemming, aansluiting en kennis van elkaar om patiënten en naasten zo goed mogelijk te begeleiden. Met Propallia kunnen we deze samenwerking versterken.”

Marcella Tam:

“Wat kwaliteit van leven voor jou inhoudt, weet alleen jij. Ieder mens is uniek. Daarom is het zo essentieel om de wensen en behoeften van patiënten en naasten te volgen.”