Wat wil consortium Propallia bereiken?

Consortium Propallia wil de belangrijkste knelpunten in de palliatieve zorg voor patiënten, naasten en zorgverleners in onze regio zichtbaar verminderen of oplossen. Daarnaast wil het consortium een netwerk creëren dat leidt tot zorgverbetering. Consortium Propallia verbetert de zorg door partijen aan elkaar te koppelen, geleerde lessen breed te verspreiden, onderzoekers te laten meedenken over praktijkvragen en door de laatste inzichten in het onderwijs van zorgverleners te integreren. Daarmee zijn we aanvullend aan het werk dat door de netwerken palliatieve zorg gedaan wordt.

Om dat te bereiken zetten we de volgende stappen:

  • De belangrijkste knelpunten vanuit het perspectief van patiënten en naasten in onze regio vertalen we naar projecten, ontwikkeltrajecten, interventies, quick wins, onderzoek en onderwijs. Propallia participeert actief in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg van het ministerie van VWS.
  • Bestaande lokale of landelijk succesvolle aanpakken en werkwijzen verspreiden we in de regio.
  • De zorg verbeteren we ook door structureel samen te werken met alle relevante partijen en van elkaar te leren. We ontwikkelen een ronde-tafelmethodiek waarbij patiënt en naasten, (in)formele zorgverleners, onderzoekers en docenten elkaar gelijkwaardig ontmoeten en in gesprek gaan. 
  • Waar mogelijk leggen we een (financieel) duurzame basis  voor succesvolle praktijken en structuren.