Over Propallia

Consortium Propallia heeft als missie om de palliatieve zorg in de regio te verbeteren, in nauwe samenwerking met patiënten en hun naasten. Wij willen dat patiënten in de palliatieve fase van hun leven de juiste zorg ontvangen, op het juiste moment en op de juiste plek.  Dat betekent dat de zorg past bij hun behoeften en wensen en dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de deskundigheid van professionals en vrijwilligers.

Samenwerking

Consortium Propallia is een samenwerking tussen de vier netwerken voor palliatieve zorg in de regio noordelijk Zuid-Holland (Den Haag, Delft, Gouda, Leiden en omstreken), het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Leids Universitair Medisch Centrum, het Integraal Kankercentrum Nederland, de Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan en Zorgbelang Zuid-Holland.

Suzanne-methodiek

Voor Propallia vormen de patiënt en zijn of haar naasten het uitgangspunt. We volgen de Suzanne-methodiek, die in onze regio ontwikkeld is. Suzanne is een fictieve patiënt die zorgprofessionals helpt te focussen op de waarden van de patiënt. Suzanne staat centraal, niet de organisatie. Dat is een cultuuromslag. Er is een duidelijk verschil tussen zorg op basis van de behoeften van de patiënt en zorg die uitgaat van de beperkingen van een organisatie. 

We kijken steeds of wat we doen verschil maakt voor patiënten en naasten. Samen werken, samen leren, samen verbeteren en innoveren, dat is onze kracht. 

Totale zorg

Palliatieve zorg is erop gericht om patiënten die ongeneeslijk ziek zijn – en hun naasten – een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Bij palliatieve zorg is er niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten van de patiënt, maar ook voor de psychische, sociale of spirituele vragen waar patiënten of hun naasten mee te maken krijgen. Palliatieve zorg wordt daarom ook wel ‘totale zorg’ genoemd: zorg voor zowel lichaam als geest.

Doet u mee?

Consortium Propallia werkt samen met zorgorganisaties, zorgverleners, patiënten en hun naasten. Wilt u weten wat we voor elkaar kunnen betekenen? Kijk dan bij ‘contact’.

Beleidsplan 2016-2020

Bekijk ons Beleidsplan 2016-2020 (PDF)