Informatie en communicatie over palliatieve zorg

Verbeterpunt 1: Informatie en communicatie (Relatie zorgverlener - patiënt/naaste)

Zorgverleners hebben oog voor de informatiebehoefte van  patiënten en hun naasten en geven van daaruit goede, tijdige en op hun behoeften afgestemde informatie over wat de palliatieve fase en de palliatieve zorg inhoudt en wat de zorgmogelijkheden zijn. De wijze waarop zorgverleners in de verschillende fasen van slecht nieuwsgesprek tot nazorg in gesprek zijn met patiënten en hun belangrijkste naasten (het systeem) getuigt van "afgestemd zijn op", aandacht en respect en ondersteunt de behoefte aan eigen regie en kracht.