Focus verbeterpunten palliatieve zorg

Het consortium Propallia heeft op basis van interviews met patiënten en naasten en literatuuronderzoek de 3 belangrijkste verbeterpunten door de ogen van patiënten en naasten in de regio noordelijk Zuid-Holland vastgesteld. De rode draad is dat patiënten en naasten allereerst mens zijn. Mensen met verschillende rollen in hun leven en met diverse relaties met anderen. 

Als iemand ongeneeslijk ziek blijkt te zijn, verandert voor de persoon en diens naasten heel veel. Je wordt opeens patiënt of je wordt ineens mantelzorger. Veel van de andere rollen die je had veranderen en dat geldt ook voor je relaties. De opgehaalde knelpunten kunnen in dat kader geplaatst worden. Ook de rol van zorgverleners wordt anders: van cure naar care.

Op basis van interviews met patiënten en naasten, literatuuronderzoek en informatie uit een eerdere knelpunteninventarisatie onder zorgverleners zijn 3 verbeterpunten vastgesteld (zie kolom hiernaast).

Naast deze algemene verbeterpunten, zal Propallia speciale aandacht geven aan twee doelgroepen: ouderen en niet-westerse migranten. De beschikbare expertise in de regio gericht op de speciale wensen en behoeften van deze doelgroepen wordt zo optimaal benut.