Prolactinoomonderzoek

ProlaC – het cohortonderzoek

Een cohortonderzoek is een onderzoek dat zich richt op het observeren van de huidige gang van zaken, ook wel observationeel onderzoek genoemd.

Met het cohortonderzoek willen we een aantal gegevens over de ziekte en behandeling van zo veel mogelijk patiënten met een prolactinoom in Nederland gedurende 5 jaar in kaart te brengen. Uit deze registratie willen we lering trekken om de volgende vragen te beantwoorden:

  • Hoe vaak leidt medicatie tot genezing?
  • Hoe ervaren patiënten bijwerkingen van medicatie?
  • Hoe is de kwaliteit van leven van patiënten met een prolactinoom?
  • Hoe vaak leidt operatie tot genezing, en hoe ervaren patiënten de impact van een operatie?
  • Hoe vaak zijn er complicaties van operatie?
  • Welke behandeling past het best bij welke patiënt?
  • Hoe hoog zijn de kosten van beide behandelingen?

Wat het cohortonderzoek inhoudt

Patiënten die meedoen met ons cohortonderzoek, ontvangen de zorg voor hun prolactinoom zoals dat op dit moment in Nederland standaard is. De behandeling vindt plaats door hun eigen arts, in hun eigen ziekenhuis, volgens de (inter-)nationale richtlijnen, toegepast voor een ieders persoonlijke situatie. Ook de controles, waaronder alle bezoeken aan de arts, alle bloedonderzoeken en alle beeldvormende onderzoeken, zoals MRI-scans, worden verricht volgens de standaard zorg. Wat wij voor dit onderzoek extra zullen doen en wat valt onder de reguliere patiëntenzorg, worden samengevat in figuur 1.

Schema standaard zorg en onderzoek - voor patienten

Figuur 1 - schema van standaard zorg en onderzoek

Deelname aan het cohortonderzoek houdt in dat een aantal gegevens over de behandeling verzameld zullen worden via de behandelend arts. Dit gaat om bloeduitslagen, scanuitslagen, gegevens over de voorgeschiedenis en medicijngebruik, maar ook zwangerschap, bijwerkingen en andere resultaten van de behandeling.

Daarnaast zal een deelnemende patiënt gevraagd worden ongeveer eens per 6 maanden vragenlijsten in de vullen. Deze vragenlijsten gaan over kwaliteit van leven, klachten van angst of depressie, bijwerkingen van Cabergoline en hoe het gaat op het werk of in het huishouden. Het duurt ongeveer 30-60 minuten per keer om de vragenlijsten in te vullen. Het invullen van de vragenlijst verloopt digitaal, via deze website, maar kan ook op papier.

Tenslotte krijgen alle patiënten die meedoen in het cohortonderzoek de mogelijkheid aan te geven of ze benaderd zouden willen worden voor het tweede deel van het onderzoek, de PRolaCT-studie. Alleen patiënten die geschikt zijn voor deelname, en daarvoor toestemming hebben gegeven, zullen hiervoor benaderd worden. U kunt meer informatie over de PRolaCT-studie lezen op de desbetreffende pagina.

Meer informatie over het onderzoek kunt u lezen in de patiënteninformatiebrief. Deze kunt u downloaden en printen zodat u deze nog rustig kunt nalezen wanneer u wilt.