Prolactinoomonderzoek

De PRolaCT-studie

In deze, zogenaamde, gerandomiseerde studie zullen de verschillende behandelmogelijkheden voor prolactinoom met elkaar worden vergeleken.

Het doel van dit onderzoek is de behandeling van prolactinomen door middel van operatie en behandeling met medicijnen met elkaar te vergelijken. Dit is nodig om te onderzoeken welke behandeling het beste is. Hiermee willen we antwoord geven op de volgende vragen:

  • Leidt een operatie vaker tot genezing dan medicatie?
  • Heeft het doen van een operatie minder negatieve gevolgen dan langdurige behandeling met medicatie?
  • Is de kwaliteit van leven beter bij patiënten die een operatie ondergaan hebben dan patiënten die met medicijnen behandeld worden?
  • Op welk moment van de behandeling kan een patiënt het beste geopereerd worden?
  • Wegen de kosten van een operatie op tegen de kosten van medicatie?

Wat meedoen inhoudt

Patiënten die meedoen in het cohortonderzoek krijgen de mogelijkheid aan te geven of ze benaderd zouden willen worden voor het tweede deel van het onderzoek, de PRolaCT-studie. Alleen patiënten die geschikt zijn voor deelname, en daarvoor toestemming hebben gegeven, zullen hiervoor benaderd worden. U kunt meer informatie over het cohortonderzoek lezen op de desbetreffende pagina.

In dit onderzoek zullen we behandeling met medicijnen vergelijken met behandeling door middel van operatie, in een zogenaamde gerandomiseerde studie. Middels loting wordt bepaald of een patiënt de standaardbehandeling met medicatie krijgt of dat hij/zij verwezen wordt naar een neurochirurgisch hypofysecentrum voor een eventuele operatie. Of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor operatie en of uw voorkeur definitief uitgaat naar deze behandeling wordt bepaald na het gesprek met de neurochirurg.

Loting - Als u overweegt mee te doen, zal eerst bepaald worden of u daadwerkelijk mee kunt doen. Daarna vindt er een loting plaats. De loting bepaalt of u terecht komt in de groep die de standaardbehandeling in het eigen centrum krijgt, of in de groep die wordt doorverwezen naar een hypofysecentrum voor een gesprek met een neurochirurg. Deze loting is willekeurig en kan dus niet beïnvloed worden door uw arts of de onderzoeker.

Observatie zonder loting - Patiënten die met de lotingstudie mee kunnen doen, maar niet willen loten, kunnen meedoen met observatie zonder loting. Dan worden gedurende het hele onderzoek dezelfde gegevens verzameld als in de lotingstudie, zoals medische gegevens en vragenlijsten.

Er zijn 3 groepen patiënten met een prolactinoom die mee kunnen doen met dit onderzoek: (1) patiënten die nog geen enkele behandeling hebben gehad, (2) patiënten die kortdurend behandeld zijn met medicijnen, en (3) patiënten die langdurig behandeld zijn met medicijnen. Al deze patienten kunnen meedoen met de observatie zonder loting. 

Van alle patiënten die meedoen met dit onderzoek, worden er gedurende 5 jaar gegevens bijgehouden over hun behandeling en aan hen wordt af en toe gevraagd vragenlijsten in te vullen.

Meer informatie over het onderzoek kunt u lezen in de patiënteninformatiebrief. Deze kunt u downloaden en printen zodat u de informatie nog rustig kunt nalezen wanneer u wilt. Er zijn verschillende informatiebrieven voor de verschillende groepen patiënten: