Deelname aan het onderzoek

Aanmeldprocedure

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig. Deelname kan ten alle tijden ingetrokken worden, zonder dat opgaaf van redenen noodzakelijk is. Als u zich aanmeldt voor deelname aan dit onderzoek, dan wordt contact met u opgenomen door een medewerker van het onderzoeksteam en krijgt u uitgebreide uitleg over wat het onderzoek inhoudt.

Indien u interesse heeft om mee te doen met ons onderzoek dan kunt u zich via deze website aanmelden. Na aanmelding doet u nog niet mee met het onderzoek. U krijgt eerst de patiënteninformatiebrief om te printen en door te lezen. Ook krijgt u de tijd om er nog over na te denken en kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam om vragen te stellen. 

Ten minste een week na uw aanmelding wordt contact met u opgenomen door een medewerker van het onderzoeksteam. Dan krijgt u nogmaals de kans om vragen te stellen en zal uw aanmelding afgerond worden. U doet mee aan het onderzoek als u het toestemmingsformulier, dat u toegezonden zal worden na uw aanmelding, heeft getekend en weer bij het onderzoeksteam heeft ingeleverd.

Voordat u zich aanmeldt voor deelname aan het cohortonderzoek, is het noodzakelijk dat het ziekenhuis waar u wordt behandeld voor uw prolactinoom meedoet met ons onderzoek. Een lijst van deelnemende ziekenhuizen kunt u vinden op de betreffende pagina.