Deelname aan het onderzoek

Algemene informatie over deelname aan onderzoek

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig. Deelname kan ten alle tijden ingetrokken worden, zonder dat opgaaf van redenen noodzakelijk is. Op dit moment is alleen deelname aan het cohortonderzoek mogelijk. De ProlaCT-studies zijn nog in de voorbereidende fase. Indien deze van start gaan, kunnen ook patiënten die al meedoen met de cohortonderzoeken mee gaan doen met een van de studies indien zij dit willen en er voor in aanmerking komen.

Voordat u zich aanmeldt voor deelname aan het cohortonderzoek, is het noodzakelijk dat het ziekenhuis waar u wordt behandeld voor uw prolactinoom meedoet met ons onderzoek. Een lijst van deelnemende ziekenhuizen kunt u vinden op de betreffende pagina.

Meer informatie over de aanmelding voor deelname kunt u lezen op de pagina aanmeldprocedure.