ProlaC - het Cohortonderzoek

ProlaC – het Cohortonderzoek

Het nationale onderzoek naar de beste behandeling voor een prolactinoom is begonnen met een cohortonderzoek getiteld: "ProlaC – a Multicenter Prolactinoma Cohort". Het doel van dit cohortonderzoek is om de zorg voor patiënten met een prolactinoom in Nederland prospectief en longitudinaal te documenteren en te evalueren hoe medicamenteuze en chirurgische behandeling presteren op het niveau van kwaliteit van leven, kosteneffectiviteit en bijwerkingen/complicaties.

Onderzoekspopulatie

Het doel is zo veel mogelijk, het liefst alle, patiënten met een prolactinoom mee te laten doen in het cohortonderzoek. Zowel patiënten met een nieuw als patiënten die al langer bekend zijn met een prolactinoom kunnen mee doen, ongeacht hun voorbehandeling. Alle patiënten die aan de inclusiecriteria voldoen, komen in aanmerking voor deelname.

De inclusiecriteria zijn:

  • Tenminste 18 jaar oud.
  • Klachten of symptomen passend bij hyperprolactinemie.
  • Nieuwe of bekende hyperprolactinemie (tenminste 1,5 maal de bovengrens van normaal zoals gedefinieerd door het laboratorium in uw ziekenhuis).
  • Voldoende begrip van de Nederlandse of Engelse taal hebben.

Het observationele cohortonderzoek

Patiënten die deelnemen aan het cohortonderzoek worden behandeld volgens de nationale en internationale standaard. De behandelend arts zal de richtlijn naar eigen inzicht toepassen op de persoonlijke situatie van de patiënt. Ook al het laboratorium- en beeldvormend onderzoek dat wordt verricht, zal zijn in het kader van de standaard diagnostiek en follow-up van behandeling.

In het kader van het cohortonderzoek zullen wel verschillende aspecten van de standaard zorg gedocumenteerd worden. Wat met betrekking tot de standaard zorg gedocumenteerd zal worden, is: de symptomen die de patiënt ervaart, prolactine-metingen, uitslagen van MRI-scans en meting van de andere hypofyse-assen. Een overzicht van wat valt onder de standaard zorg en wat in het kader van onderzoek gedaan zal worden, vindt u in figuur 1. 

Figuur 1 - schema van standaard zorg en onderzoek

Standaard zorg en onderzoek - voor artsen


In aanvulling op de documentatie van standaard zorg zal de deelnemende patiënt op een aantal momenten gevraagd worden een aantal vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten hebben betrekking op kwaliteit van leven, psychische klachten, zorggebruik, werk-gerelateerd functioneren en bijwerkingen van behandeling. Zie figuur 2 voor een weergave van de follow-up.

Figuur 2 - tijdlijn follow-up cohortonderzoek


Patiënten zullen bij aanvang van het cohortonderzoek de gelegenheid krijgen aan te geven of ze benaderd zouden willen worden voor de gerandomiseerde studie, PRolaCT. De patiënten die aangeven benaderd te willen worden hiervoor, zullen eerst worden gescreend of ze deel kunnen nemen. U kunt meer over PRolaCT lezen op de betreffende pagina.

Daarnaast kunt u natuurlijk meer lezen over de praktische kant van medewerking aan het cohortonderzoek.