ProlaC - het Cohortonderzoek

Meewerken aan het cohortonderzoek

Er zijn al veel verschillende ziekenhuizen bij het nationale prolactinoom cohortonderzoek betrokken. Hieronder kunt u lezen hoe u mee zou kunnen werken aan het onderzoek.

Aanmelden als deelnemend centrum

Om de huidige behandeling van patiënten met een prolactinoom in Nederland zo goed mogelijk in kaart te brengen, proberen we het cohortonderzoek in zo veel mogelijk ziekenhuizen op te starten. Welke ziekenhuizen al meedoen aan het onderzoek, kunt u lezen op de pagina met deelnemende centra

Het is nog mogelijk om ook met uw ziekenhuis mee te doen als deelnemend centrum. U bent dus van harte uitgenodigd om contact op te nemen met het onderzoeksteam om deelname te bespreken. Het centrale onderzoeksteam zal zo veel mogelijk assisteren bij aanmelding van het niet-WMO-plichtige cohortonderzoek in de verschillende deelnemende centra.

Tijdens het onderzoek

Ook tijdens het onderzoek is het streven dat het centrale onderzoeksteam zo veel mogelijk onderzoekswerkzaamheden zelf uitvoert. De precieze invulling van inclusie en data-entry kan wel beperkt worden door geldende regels binnen uw ziekenhuis. Wij gaan dus graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

Geïnteresseerde patiënten kunnen aangemeld worden via de aanmeldpagina op deze website . Aanmelding via deze website betekent nog niet dat een patiënt mee doet met ons onderzoek. Aanmelding op deze website houdt alleen in dat een medewerker van ons onderzoeksteam contact opneemt met de patiënt. Er zal na tenminste een week door een medewerker van ons onderzoeksteam contact opgenomen worden met de patiënt. De patiënt krijgt dan de kans om vragen te stellen en de aanmelding wordt verder afgehandeld.

Wij werken met een web-based case record form. U hoeft als behandelend arts voor de diagnostiek en behandeling van uw patiënt in principe geen extra handelingen te verrichten. Wel vragen we om de status goed bij te houden, volgens de richtlijnen van het protocol, en vragen we speciale aandacht voor een aantal zaken. Dit zijn alleen zaken die al onderdeel zijn van de standaard zorg, maar voor ons onderzoek is het belangrijk dat deze goed en volledig terug te vinden zijn. Voor de studie is het bijvoorbeeld van belang dat prolactinoom gerelateerde klachten, bijwerkingen en, indien van toepassing, de motivatie dat voor bepaalde behandeling anders dan de standaard gekozen is, duidelijk gedocumenteerd zijn in het patiëntendossier. Hiervoor is een lijst beschikbaar die gemakkelijk in het EPD gekopieerd zou kunnen worden.