Artsen

Op deze pagina's vindt u informatie over de prolactinoomonderzoeken en hoe u als arts bij het onderzoek betrokken kunt zijn.

De medicamenteuze en chirurgische behandelingen voor prolactinoom zijn tot op heden nooit goed met elkaar vergeleken. Hoewel medicamenteuze therapie met dopamineagonisten bij veruit de meeste patiënten effectief is, moet de medicatie vaak langdurig gecontinueerd worden. Terwijl ongeveer 40% van de patiënten aangegeven heeft bijwerkingen van deze medicijnen te ervaren.

Chirurgische resectie wordt vaak als tweede lijn ingezet en blijft dan voorbehouden aan de patiënten die de medicijnen niet kunnen verdragen, of bij wie de medicijnen niet effectief zijn. Terwijl de operatieve behandeling ook effectief is bij de meeste prolactinoompatiënten en een lage kans op recidief heeft. Met het verbeteren van de operatietechnieken, is het risico op langdurige morbiditeit door complicaties nu nog 2-3%. 

Wij vinden het dus hoog tijd om de operatieve en medicamenteuze therapie voor prolactinoom met elkaar te vergelijken. Hiervoor zijn in Nederland verschillende onderzoeken gaande, u kunt hier meer over lezen op de volgende pagina's:

De informatie op deze pagina's is bedoeld voor artsen en onderzoekers, indien u een patiënt met een prolactinoom bent en meer wilt lezen over de onderzoeken, dan wordt u aangeraden om de pagina's met informatie voor patiënten te lezen.