Prolactinoomonderzoek

Algemene informatie voor artsen

De medicamenteuze en chirurgische behandelingen voor prolactinoom zijn tot op heden nooit met elkaar vergeleken. Hoewel medicamenteuze therapie met dopamineagonisten bij veruit de meeste patiënten effectief is, moet de medicatie vaak langdurig gecontinueerd worden. Terwijl ongeveer 40% van de patiënten aangegeven heeft bijwerkingen van deze medicijnen te ervaren.

Chirurgische resectie wordt vaak als tweede lijn ingezet en blijft dan voorbehouden aan de patiënten die de medicijnen niet kunnen verdragen, of bij wie de medicijnen niet effectief zijn. Terwijl operatieve behandeling van prolactinoom ook effectief is bij de meeste patiënten en een laag percentage recidieven laat zien. En met het verbeteren van de operatietechnieken, is het complicatierisico nu nog 2-3%.

Hierom vinden wij het hoog tijd om de operatieve en medicamenteuze therapie voor prolactinoom met elkaar te vergelijken. Een uitgebreidere achtergrond bij de onderzoeken met bronvermelding kunt u vinden op de betreffende pagina. Wij zullen starten met een cohortonderzoek om de huidige zorg voor patiënten met een prolactinoom in Nederland en de knelpunten ervan in kaart te brengen. Meer over het cohortonderzoek kunt u lezen op de pagina "ProlaC – het Cohortonderzoek". Vanuit het cohort zullen patiënten die daar in geïnteresseerd zijn geselecteerd worden voor deelname aan de RCT. U kunt over deze onderzoeken verder lezen op de pagina "PRolaCT – de RCT".