Optimaliseren van preventie van hart- en vaatziekten met medicatie bij ouderen

Optimaliseren van preventie van hart- en vaatziekten met medicatie bij ouderen met complexe gezondheidsproblemen.

Inleiding

Veel ouderen met complexe gezondheidsproblemen gebruiken cardiovasculaire preventieve medicatie om hart- en vaatziekten te voorkomen. Artsen komen voor het dilemma te staan of deze medicatie geschikt is voor hun patiënt als ziektes en beperkingen zich opstapelen en het levenseinde nadert. De huidige richtlijnen bieden weinig ondersteuning.

Doel

Optimalisatie van het voorschrijven (starten, stoppen of continueren) van cardiovasculaire preventieve medicatie bij ouderen met complexe gezondheidsproblemen.

Methode

Wij gebruiken de RAND/UCLA methode; een systematische methode waarin wetenschappelijke kennis met de praktijk wordt verenigd. Tijdens multidisciplinaire panel discussies zullen experts de geschiktheid van cardiovasculaire preventieve medicatie op verschillende dimensies wegen.

Onderzoekers

Prof. dr. W.P. Achterberg
Prof. dr. J. Gussekloo
Dr. mr. Y.M. Drewes
Dr. R.K.E. Poortvliet
Drs. M.A. van der Ploeg

Contactpersoon

Milly van der Ploeg (M.A.van_der_ploeg@lumc.nl)

Financiering

ZonMw programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde