Opioïd gebruik bij dementie

Inleiding

Pijnbestrijding heeft onder artsen in de ouderengeneeskunde de hoogste prioriteit. Er zijn echter nog steeds aanwijzingen voor onderbehandeling van pijn. Voor de behandeling van pijn is een arts na het starten van paracetamol vaak aangewezen op een proefbehandeling met opioïden volgens de geldende richtlijnen. Bij deze overstap ervaren echter veel artsen een drempel. Mede door ontbrekend onderzoek over dit onderwerp.

Doel

Inzicht krijgen in de pijnbestrijding van ouderen met een opioïd.

Methode

Een systematische review is verricht naar de verschillen in opioïd gebruik tussen ouderen met een cognitieve stoornis zoals een dementie en cognitief intact ouderen. Er is vragenlijst onderzoek gedaan naar de kennis, houding en barrières ten opzichten van opioïden bij Specialisten ouderengeneeskunde. En er vind onderzoek plaats naar de karakteristieken van wie de opioïden gebruiken in het verpleeghuis en in de huisartsenpopulatie.

Onderzoekers

Drs. Charlotte Griffioen, specialist ouderengeneeskunde, Novicare, Best
Prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar, LUMC
Prof. dr. Jacobijn Gussekloo, hoogleraar, LUMC
Dr. Monique Caljouw, senior onderzoeker, LUMC

Contactpersoon

C.Griffioen@lumc.nl  

Samenwerking met

Universiteit van Bergen, Noorwegen (Prof. dr. Bettina Husebø)   

Financiering

Novicare, Best