ELAN informatie voor onderzoekers

ELAN informatie voor onderzoekers

Onderzoeksnetwerk ELAN (Extramuraal Leids Academisch Netwerk) werkt samen met huisartsen aan vernieuwing en verbetering van de zorg. Uitgangspunt is dat de huisarts het belang van wetenschappelijk onderzoek onderschrijft en wenst te ondersteunen.  

We onderscheiden twee typen onderzoek:

  • Direct betrokkenheid van huisartsen of patiënten gewenst. De onderzoeker vraagt bijvoorbeeld directe betrokkenheid van patiënten, in zogenaamd patiëntgebonden onderzoek. Ook kan het zijn dat de onderzoeker huisartsen wil benaderen voor een (online) vragenlijst of interview of focusgroep.
  • Onderzoek met anonieme gegevens. Onderzoekers kunnen gebruik maken van anonieme routinezorggegevens uit het ELAN-datawarehouse . Hierbij zal de ELAN-stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit diverse huisartsverenigingen en zorggroepen, meebeslissen .

Vóórdat huisartsen in de regio benaderd worden voor wetenschappelijk onderzoek, wil ELAN al (mee)kijken naar kwaliteit, relevantie en uitvoerbaarheid in de 1e lijn, en geldende wet- en regelgeving. Afhankelijk van het type onderzoek zal ook de wetenschapscommissie van de afdeling PHEG en de medisch-ethische toetsingscommissie van het LUMC het protocol beoordelen. In bijgevoegd schema ziet u de te nemen stappen en formulieren.

Uw vraag wordt doorgezet naar de ELAN huisarts-coördinatoren, Hedwig Vos en Helen Silvius. U kunt ook input vragen op een onderzoeksidee. Aanmelding via formulier op www.elanresearch.nl. Voor overige vragen stuurt u een email naar elan@lumc.nl

De wetenschapscommissie is bereikbaar via secretariaat Wetenschapscommissie_PHEG@lumc.nl, voorzitter Margot de Waal.