Proefschrift Clare Luymes

To stop or not to stop: deprescribing preventive cardiovascular medication in low-risk general practice patients. 

Clare Luymes

Dit proefschrift verschaft praktische handvatten aan huisartsen voor het beoordelen van overbehandeling bij laag-risico patiënten. Daarnaast bevat het waardevolle informatie voor beleidsmakers die de richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement herzien.

Aanleiding. Wereldwijd zijn hart- en vaatziekten (HVZ) de belangrijkste oorzaak voor het verlies van levensjaren en is de sterfte aan HVZ hoog. Veelal worden aanbevelingen om het vóórkomen van HVZ te verminderen geïntegreerd in nationale richtlijnen. Ondanks het feit dat het doel van de richtlijnen uit de diverse landen hetzelfde is, is er geen consensus over de weg daar naar toe: wat is optimale preventieve zorg? Doordat de wetenschappelijke zoektocht hiernaar ononderbroken voortgaat, worden richtlijnen op het gebied preventie van HVZ met enige regelmaat herzien. De meeste recente herziening van de Nederlandse richtlijn vond plaats in 2012. Het is onduidelijk welke implicaties deze nieuwe richtlijn heeft gehad voor de dagelijkse praktijk. De onderzoeksvragen van dit proefschrift hebben betrekking op de impact van deze herziening van de richtlijn had op de dagelijkse praktijk. Om deze onderzoeksvragen zo goed mogelijk te beantwoorden is in dit proefschrift gebruik gemaakt van een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek, de zogenaamde mixed methods approach.

Conclusie. Dit proefschrift laat zien dat een poging tot staken van preventieve cardiovasculaire medicatie onder begeleiding van de huisarts bij patiënten van 40 tot 70 jaar met een laag risico op het krijgen van HVZ op de korte termijn veilig is. Het is belangrijk dat de patiënt centraal staat tijdens het stopconsult omdat dit ervoor zorgt dat het beoordelen van mogelijke overbehandeling door de huisarts zo optimaal mogelijk gebeurt. Gepersonaliseerde risicoscores die het individuele HVZ-risico aangeven en inzicht geven in het nut van medicamenteuze behandeling kunnen dit beslisproces nog verbeteren. Patiëntgegevens die routinematig worden geregistreerd bieden een geschikte mogelijkheid om dergelijke gepersonaliseerde risicoscores in de toekomst te ontwikkelen.

Op 7 juni 2018 is Clare Luymes gepromoveerd in Leiden

Zie volledig proefschrift  online:  https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/63081