De DANTON-studie: bloeddruk en onbegrepen gedrag bij dementie

De DANTON-studie: bloeddruk en onbegrepen gedrag bij dementie

Onbegrepen gedrag bij dementie is lastig te behandelen en heeft een enorme impact op zowel de patiënt, zijn naaste als de betrokken zorgprofessionals. Er is een associatie tussen bepaalde vormen van dit onbegrepen gedrag en een lagebloeddruk. De DANTON studie, geleid vanuit de afdeling PHEG, onderzoekt in verpleeghuizen of het verhogen van de bloeddruk, door het afbouwen van antihypertensiva, leidt tot minder onbegrepen gedrag en/of een betere kwaliteit van leven bij ouderen met dementie. Het DANTON team staat in de startblokken om de eerste van de 492 beoogde deelnemers te includeren!

Lage bloeddruk en onbegrepen gedrag bij dementie

Veel verpleeghuisbewoners met dementie hebben last van onbegrepen gedrag zoals wanen, agressie en apathie. Meerdere onderzoeken laten zien dat er een associatie bestaat tussen onbegrepen gedrag en een lage bloeddruk. Daarnaast kan dementie gepaard gaan met een verminderd vermogen om bij wisselende bloeddrukken de bloedvoorziening van de hersenen op peil te houden. Dit roep vragen op over de wenselijkheid van het gebruik van antihypertensiva bij verpleeghuisbewoners met dementie.

Onderzoek

Met de DANTON studie, een randomized controlled trial geleid vanuit de afdeling PHEG, onderzoeken we of het verhogen van de bloeddruk door het afbouwen van antihypertensiva leidt tot minder onbegrepen gedrag en/of een betere kwaliteit van leven bij dementie. Ongeveer 500 verpleeghuisbewoners met dementie zullen gedurende 8 maanden worden gevolgd. Daarnaast zullen o.a. de effecten op zorgbehoefte, valgevaar en cardiovasculaire veiligheid in kaart worden gebracht. Criteria voor inclusie zijn matige tot ernstige dementie en een systolische bloeddruk van ≤160 mmHg. Verpleeghuisbewoners die recent een cardiovasculair event hebben doorgemaakt of lijden aan ernstig hartfalen komen niet in aanmerking voor deelname. Zowel verpleeghuisbewoners in de UNC-ZH regio als daarbuiten kunnen worden geïncludeerd. Arts-onderzoeker en promovendus Jonathan Bogaerts is de spil in het DANTON team en is het aanspreekpunt voor de DANTON studie.

Impact

Door de dubbele vergrijzing neemt de ziektelast van dementie op bevolkingsniveau exponentieel toe. Gezien onbegrepen gedrag optimale zorg ernstig in de weg staat, zullen de resultaten van dit onderzoek niet alleen een impact hebben op de verpleeghuisbewoners, maar ook op hun mantelzorgers en de betrokken professionele zorgverleners. 

Financiering

ZonMw programma Memorabel

Informatie over deelname of andere vragen?

U kunt contact opnemen promovendus Jonathan Bogaerts en de overige betrokken onderzoekers via danton@lumc.nl