September

Beste lezer,

De herfst is begonnen, het weer past zich daarbij langzamer dan gebruikelijk aan en ook de najaarsnieuwsbrief van de LUMC afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde rolt weer uw mailbox binnen. Goed uitgerust, treft u daarin weer een breed overzicht van wat zich afspeelt. Enkele interessante promoties, interessante ontwikkelingen in het onderwijs en bij de opleidingen. Over de nieuwe manier om u als opleider dichterbij te halen in ons ELAN netwerk. En na de komst van Jet Bussemaker, brengen we nu het afscheid van Barend Middelkoop. Wie hem gaat opvolgen, dat leest u dan de volgende keer! Veel leesplezier.

Namens de redactie,

Prof dr Mattijs Numans, huisarts, hoofd afdeling PHEG


Mensen in achterstandssituaties hebben zijn bijzondere belangstelling. Hoogleraar Sociale Geneeskunde, Barend Middelkoop, neemt afscheid

Prof. Dr. Barend Middelkoop neemt op 5 oktober a.s. officieel afscheid van het LUMC tijdens een ter ere hiervan georganiseerd wetenschappelijk symposium op de campus Den Haag. Barend geeft daar dan ook zijn afscheidscollege “Werken aan de brug. Over Public Health, wetenschap en maatschappelijke relevantie”. U bent welkom! Lees verder...


Ouderengeneeskunde test praktijksituaties in Virtual Reality

De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde is gestart met de Virtual Reality (VR)-pilot ‘Gedrag (g)een probleem’. Als onderdeel hiervan is in de zomer de eerste VR-casus over probleemgedrag van patiënten met dementie getest. Lees verder...   

         

ELAN huisarts-coördinatoren brengen onderzoekers en huisartsen bij elkaar

ELAN, het Extramuraal Leids Academisch Netwerk, verbindt onderzoekers met professionals en voorziet in de infrastructuur voor onderzoek door het deelbaar en koppelbaar maken van “routinezorg” gegevens. Hierin is een grote rol weggelegd voor de huisarts-coördinatoren. Lees verder...


DANTON studie: bloeddruk en onbegrepen gedrag bij dementie

Onbegrepen gedrag bij dementie is lastig te behandelen en heeft een enorme impact op zowel de patiënt, zijn naaste als de betrokken zorgprofessionals. Er is een associatie tussen bepaalde vormen van dit onbegrepen gedrag en een lage bloeddruk. De DANTON studie, geleid vanuit de afdeling PHEG, onderzoekt in verpleeghuizen of het verhogen van de bloeddruk, door het afbouwen van antihypertensiva, leidt tot minder onbegrepen gedrag en/of een betere kwaliteit van leven bij ouderen met dementie. Het DANTON team staat in de startblokken om de eerste van de 492 beoogde deelnemers te includeren! Lees verder..


Proefschriften

Patient satisfaction in innovating integrated care for older persons

Tony Poot

Lees verder...


To stop or not to stop: deprescribing preventive cardiovascular medication in low-risk general practice patients

Clare Luymes

Lees verder...


Korte berichten:


Agenda:
  • Dinsdag 25 september 2018 om 10.00 uur, Promotie Sven Streit
  • Donderdag 27 en vrijdag 28 september 2018,Leidse Ouderengeneeskunde dagen
  • Vrijdag 5 oktober, Symposium en Afscheidsrede prof.dr. Barend Middelkoop 
  • Donderdag 11 oktober en donderdag 8 november 2018, Wetenschapsavond ouderengeneeskunde
  • Donderdag 11 oktober, dinsdag 30 oktober en woensdag 7 november 2018, Opleidersavond coschap POSH
  • Dinsdag 15 januari 2019 van 16.30 tot 21.30 uur, Jaarlijkse Werkconferentie LUMC Campus Den Haag
  • Vrijdag 15 februari 2019 om 16.15 uur, Oratie Prof dr Jet BussemakerAcademiegebouw, Rapenburg, Leiden.
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij de afdeling PHEG? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief.