CAT: Amoxicilline bij kaakontsteking

CAT: Amoxicilline bij kaakontsteking

Incisie en drainage door de tandarts of kaakchirurg is de eerst aangewezen behandeling bij een dentoalveolaire infectie of kaakontsteking. Soms kan drainage (nog) niet worden uitgevoerd, zoals bij oudere, immobiele patiënten of tijdens diensturen. In deze gevallen kan het nodig zijn om als huisarts antibiotische therapie te starten. Richtlijnen geven verschillende adviezen met betrekking tot het middel van eerste keus.

Aios Lian Molenaar en begeleider Antonette Smelt  onderzochten of, gelet op antibiotische gevoeligheid en effect op infectieuze symptomen, amoxicilline of amoxicilline/clavulaanzuur de voorkeur zou moeten hebben.

Amoxicilline en amoxicilline/clavulaanzuur zijn beide een goed middel van eerste keus voor het behandelen van bacteriële dentoalveolaire infecties. De resistentie voor amoxicilline/ clavulaanzuur ligt lager, maar dit middel veroorzaakt meer bijwerkingen. Bij een bacteriële infectie waarvoor antibiotische behandeling is aangewezen en chirurgische behandeling door tandarts of kaakchirurg op zich laat wachten, heeft starten met amoxicilline de voorkeur in verband met het risico op bijwerkingen bij amoxicilline/ clavulaanzuur


Lian Molenaar, Antonette Smelt. Huisarts en wetenschap mei 2017


Lees hier de pdf-versie